Görevleri

 • Hizmet binalarının bakım ve onarımı ile işletmeye hazır halde tutulması işleri
 • Spor tesisleri bakım ve onarım hizmetleri
 • Okul spor salonları bakım ve onarım hizmetleri
 • Şehir hatları iskeleleri bakım ve onarım hizmetleri
 • Kamu eğitim binaları bakım ve onarım hizmetleri
 • Kültürel mekanların bakım ve onarım hizmetleri
 • Tarihi binaların bakım ve onarım hizmetleri
 • İtfaiye binaları bakım ve onarım hizmetleri
 • Lojmanların bakım ve onarım hizmetleri
 • Muhtelif kamu binaları (cami vb.) bakım ve onarım hizmetleri

Faaliyetleri

 • Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü; tüm İSMEK, İSADEM, İSEM, Çocuk Kreşleri, İBB Plajları, Alo 153 Beyaz Masa Ofisleri, Psikolojik Danışmanlık Merkezleri, Muhtarlık Binaları, Bölgesel İstihdam Ofisleri, Sosyal Tesisler, Mezarlıklar, Şube Müdürlüklerine Ait Binalar ve Belediye Hizmet Binalarının, modern hizmet anlayışına uygun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli periyodik bakım ve onarım çalışmalarının yapılması. Ayrıca bu doğrultuda gelen tüm taleplerin, yerinde maliyet çalışmaları yapılarak en kısa sürede karşılanması.
 • Megakent İstanbul’u temsil eden tüm spor tesislerimizde, vatandaş odaklı hizmet kalitesini artırmak ve devamlı halde tutmak için gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılması.
 • İstanbul sınırları içerisindeki okul binalarının eğitim kalitesini artıracak eksiklerinin giderilmesi ve periyodik bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi.
 • Odak şehir İstanbul sınırları içerisinde bulunan okulların kullanımına tahsis edilmiş spor salonlarının aktif tutulması için gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerinin sunulması.
 • Vatandaş odaklı hizmet veren şehir hatları iskelelerinin hizmet akışının kalite standartlarında tutulması için periyodik olarak bakım ve onarımlarının yapılması.
 • Avrupa başkenti misyonunu temsil eden şehrimize ait olan tüm hizmet kollarına ait binalarda, Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde  “Herkes için erişilebilirlik uygulamaları” ve yeniden düzenlemeler, yerinde incelenerek maliyet çalışması yapılması ve imalat ya da bakım onarım işlerinin yürütülmesi.
 • Şehrimize hizmet veren kültürel mekanlar ve tarihi binaların periyodik olarak bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi.
 • Vatandaşımıza hizmet veren Büyükşehir İtfaiye Hizmet Binalarının hizmet kalitelerinin yüksek tutulması için gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılması.
 • İstanbul sınırları içerisinde bulunan (cami, okul vb.) yapılar ile ilgili gelen taleplerin yerinde incelenerek maliyet çalışması yapılması ve bakım onarım işlerinin yürütülmesi.