Görevleri

 • Hizmet Binaları Bakım Onarım ile işletmeye hazır halde tutulması işleri,
 • Spor Tesisleri Bakım Onarım Hizmetleri
 • Okul ve Yurt Binaları Bakım Onarım Hizmetleri
 • Okul Spor Salonları Bakım Onarım Hizmetleri
 • Şehir Hatları İskeleleri Bakım Onarım Hizmetleri
 • “Herkes İçin Erişilebilirlik” çalışmaları,
 • Kültürel Mekanlar Ve Tarihi Binaların Bakım Onarım Hizmetleri ,
 • İtfaiye Binaları Bakım Onarımları
 • Lojmanların Bakım Onarım Hizmetleri
 • Muhtelif Kamu binaları (Camii, vb.) Bakım Onarım Hizmetleri,

Faaliyetleri

 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait tüm hizmet binalarının modern hizmet anlayışına uygun sürdürebilirliliğini sağlamak amacıyla gerekli periyodik bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu doğrultuda gelen tüm taleplerin en kısa süre içerisinde karşılanması yerinde maliyet çalışmaları yapılarak gerçekleştirilir.
 • Megakent İstanbul’u temsil eden tüm spor tesislerimizde, vatandaş odaklı hizmet kalitesini arttırmak ve devamlı halde tutmak için gerekli bakım ve onarımı gerçekleştirmek.
 • İstanbul sınırları içerisindeki okul binalarının eğitim kalitesini arttıracak eksiklerinin giderilmesi ve periyodik bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi.
 • Odak şehir İstanbul sınırları içerisinde bulunan okulların kullanımına tahsis edilmiş spor salonlarının aktif tutulması için gerekli olan bakım ve onarım hizmetini sunuyoruz.
 • Vatandaş odaklı hizmet veren şehir hatları iskelelerinin hizmet akışının kalite standartlarında tutulması için bakım ve onarım çalışmaları periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Avrupa başkenti misyonunu temsil eden şehrimize ait olan tüm hizmet kollarına ait binalarda Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde  “Herkes için erişilebilirlik uygulamaları” ve yeniden düzenlemeler yerinde incelenerek maliyet çalışması yapılır ve imalat ya da bakım onarım aşamasına geçilir.
 • Şehrimize hizmet veren kültürel mekanlar ve tarihi binaların periyodik olarak bakım ve onarımlarını gerçekleştirmekteyiz.
 • Vatandaşımıza hizmet veren Büyükşehir İtfaiye Hizmet Binaları’nın hizmet kalitelerini yüksek tutulması için gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz
 • İstanbul sınırları içerisinde bulunan ( camii, okul vs. ) yapıların bakım onarımı gelen talepler doğrultusunda yerinde incelenerek maliyet çalışması yapılır ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilir.