Görevleri

 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarını, sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.
 • Koruma ve Güvenlik Personelinin güvenliğini sağlamakla görevli bulundukları yerin alanına girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme ve bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X- ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunun 127’nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.
 • Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama
 • Yangın Deprem  gibi tabii afetler durumunda ve imdat istenilmesi halinde, görev alanındaki sivil savunma ekiplerine yardım edilecektir.
 • Genel Kolluk Kuvvetlerine derhal bildirilmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
 • Terkedilmiş ve bulunmuş eşyaları emanete alma.
 • Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 • Olay yerini ve delilleri koruma bu amaçla ceza mahkemeleri usulü kanununun 157’nci maddesine göre yakalama yetkisi.
 • Türk Medeni Kanununun 981’nci maddesine, Borçlar Kanununun 52’nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (1) ve  (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma yetkisi.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Koruma ve Güvenlik Personeli çalıştırma oluru bulunan kuruluşlarında giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev  alanı içinde vukuu bulan her türlü kazalarda gerekli yardımları yapmak.
 • Koruma ve Güvenlik Personeli görev alanları içinde bu kanunla verilmiş görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı polis Vazife ve Selahiyeti kanununa göre silah kullanma yetkisine sahiptir.
 • Olay yerine ve delilleri koruma, bu amaçla ceza mahkemeleri usulü Kanununun 157’nci maddesine göre yakalama yetkisi.
 • Türk Medeni Kanununun 981’nci maddesine, Borçlar Kanununun 52’nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (1) ve  (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma yetkisi.

 

Faaliyetleri

 • Müdürlüğümüz; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Buna Atfen Çıkarılan Çalışma Yönetmeliğine Göre; Sabotaj, Yangın, Hırsızlık, Soygun, Yağma ve Yıkma, Zorla İşten Alıkoyma gibi Her Türlü Tehlikelere Karşı Önlem ve Tedbirler Alınarak 365 Gün 7/24 Esasına Göre Görev Yapmaktadır
 • İBB hizmet binaları ve bağlı birimlerin güvenliğini eksiksiz ve tam olarak sağlanmıştır.
 • İBB hizmet binaları ve bağlı birimlerin güvenlik denetimleri yapılarak eksiklikler giderilmiştir.
 • İBB’ nin düzenlediği organizasyonların güvenliği birimimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda sorunsuz sağlanmıştır.
 • İBB’ ye ait bağlı kuruluş ve iştiraklerın güvenlik koordinasayonunu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlenmiş belirlenen konu başlıklarıyla alakalı uzman akademisyenler tarafından bilgilendirmeler yaptırılmıştır.
 • Tüm birimlerimiz elektronik sistemle denetlenmiş eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.
 • Yenilenen kartlI geçiş sistemine birimimizi ilgilendiren konularda katkı sağlanmıştır.
 • Kimlik tarama sistemleri yenilenmiş birimlerimize yaygınlaştırılmış gelen tüm ziyaretçiler kayıt altına alınmıştır.
 • Birimimizde hizmet gören tüm personelimize vermiş olduğumuz eğitimler aşağIdaki gibidir.
 • ORYANTASYON 1471
 • HİZMET İÇİ EĞİTİM 1471
 • SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ EĞİTİMİ 200
 • İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ İLK YARDIM EĞİTİMİ 1471
 • İŞ SAĞLIĞI ve İŞÇİ GÜVENLİĞİ 150