Görevleri

 • Yemekhane işletme hizmeti verilmesi
 • Kurum içi ulaşım destek hizmeti verilmesi
  • Personel taşıma (servis) hizmeti
  • Belediye hizmet araçları temini
  • Belediye hizmet araçlarının trafik tescil, sigorta ve muayene hizmetlerinin takibi
  • Belediye hizmet araçlarına akaryakıt temini ve dağıtımı
 • Santral hizmetinin verilmesi
  • İBB ana arter yol bozukluğu ve duvar kirliliği tespiti
  • SMS hizmeti
  • 1234 çağrı merkezi
  • 444 10 34 Sosyal Tesisler hattı
 • Kurum binaları temizlik hizmetinin verilmesi
  • Hizmet binalarının temizliği
  • Kültürel mekanların temizliği
 • Depo hizmeti verilmesi
 • Bina tefrişatının yapılması
 • Lojman hizmeti verilmesi
 • Tören, davet ve organizasyonlara katkı ve lojistik destek verilmesi
 • Bayrak bakım ve değişiminin yapılması
 • Başkanlıkça verilen görevleri ifa etmek
 • Yukarıda sayılan tüm hizmetlerin yerindeliğinin denetlenmesi

Faaliyetleri

 • Kurum personelinin yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla İBB’ye bağlı birimlerin yemekhanelerinde yemek servisi hizmeti verilmektedir.
 • İBB hizmet binalarında görevli personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan çay ocaklarının işletilmesi, personel ve malzeme temini sağlanmaktadır.
 • Personel servis araçlarının planlanması ve koordinasyonu sağlanmaktadır.
 • Büyükşehir Belediyesi hizmet araçlarının her an çalışır ve hizmete hazır durumda bulundurulması, birimlere tahsis edilmesi, sevk ve idaresi sağlanmaktadır.
 • Belediyemizin çatısı altında hizmet veren tüm resmi ve kiralık araçların takibi, akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması ve akaryakıt tüketiminin takibi yapılmaktadır.
 • Belediye bünyesindeki Sosyal Tesisler ve Spor Salonları ile diğer binalarımızda bulunan jeneratörlerin akaryakıt ihtiyaçları ve yıl içinde ısınma ihtiyacı için tüketilen propan gazının temini sağlanmaktadır.
 • Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerin genel haberleşme ve santral hizmetleri sağlanmaktadır.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ve eklentileri ile İBB’ye bağlı kültür merkezlerinin tüm temizlik işleri yürütülmektedir.
 • İBB genelinde Başkanlık makamlarından gelen demirbaş ve sarf malzeme taleplerinin temin edilmesi, depolanması ve giriş-çıkış işlemlerinin takibi yapılmaktadır.
 • İBB bünyesindeki tüm birimlerin temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin temin edilmesi, depolanması ve dağıtımı yapılmaktadır.
 • İBB hizmet binaları, Sosyal Tesisler, Lojman, Başkanlık Makam Odaları vb. birimlerin tadilat işleri, kullanılacak malzemelerin seçimi, dekorasyon ve yerleşim organizasyonları yapılmaktadır.
 • Tüm memur personellerin ve üst düzey yöneticilerin lojman tahsisleri ve bu tahsislerle ilgili işlemler yürütülmektedir.
 • İBB hizmet binalarında bulanan kuaför salonlarının işletilmesi, personel ve malzeme temini sağlanmaktadır.
 • Ulusal bayram kutlamaları, açılış ve temel atma törenleri, İstanbul’un Fethi kutlamaları vb. organizasyonlara gerekli hallerde katkı ve destek sağlanmaktadır.
 • İstanbul’un merkezi noktalarında dalgalanan şanlı bayraklarımızın kontrol, bakım ve gerektiğinde değişimleri yapılmaktadır.