Görevleri

 • Merkez bina ve eklentilerinin tamamı ile garaj, bahçe, otopark vb. yerlerin temizlik hizmetlerinin ifasını sağlamak.
 • Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerin genel haberleşme ve santral hizmetlerini sağlamak.
 •  Büyükşehir Belediyesi hizmet araçlarının her an çalışır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak. birimlere tahsis edilmesi, sevk ve idaresini sağlamak.
 • Personel servis araçlarının plan ve programlarını yapmak.
 • Lojman tahsisleri ve bu tahsislerle ilgili işlemleri yürütmek.
 • Başkanlıkça verilen görevleri ifa etmek.
 • Yukarıda sayılan tüm hizmetlerin yerindeliğini denetlemek.

Faaliyetleri

 • Tüm memur personellerin ve üst düzey yöneticilerin lojman ihtiyacı, Lojman Şefliği’nce karşılanmaktadır.
 • Büyükşehir personellerinin servis ihtiyacı, Daire Amirliği Personel Servis Hizmetleri Şefliği’nce karşılanmaktadır.
 • Tüm birimlerin genel ihtiyaçları, Genel Hizmet İdari İşler Amirliği tarafından karşılanmaktadır.
 • Tüm birimler tarafından kullanılan resmi plakalı küçük araçların bakım ve onarım işleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce karşılanmaktadır.
 • Kurum genelinde kullanılan tüm araçların yakıt ihtiyaçları Akaryakıt Şefliği aracılığı ile karşılanmaktadır.
 • Kurumsal ve kurum dışı tüm haberleşmeler, Santral Şefliği aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
 • İBB Saraçhane, Merter ve diğer ek hizmet binalarında yemek sunum hizmetlerini sağlamak.