Hakkımızda

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2007 yılında 649 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile İstanbul halkının yaşam kalitesini iyileştirmek için ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel çalışmalar yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel yönetimi kapsamında; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü ve Güvenlik Müdürlüğü olmak üzere toplam 5 müdürlük ile birlikte İstanbul ve İstanbul halkı hizmet üretmektedir.

Kendisine bağlı müdürlükler ve birimler kanalı ile sürekli gelişim anlayışıyla hizmet üreten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ana faaliyet alanlarını; kurumsal yapı ve iş yöntemlerini geliştirmek ve destek hizmetleri standartlarını yükseltmek, afet ve acil durumlarda etkin risk yönetimi geliştirmek ve müdahale kapasitesini genişletmek, İstanbul halkının sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, oldukça geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdüren Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalardan başlıcaları; BİMER,  Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi, BEL-NET, İzcilik Faaliyetleri, Yetenek Okulu Projesi gibi çok sayıda faaliyete imza atmakta; Spor Salonları, Sosyal Tesisler, Lojistik Destek Merkezi ve Plajlar gibi pek çok kuruluşun idaresini üstlenmekte, İBB hizmet binalarının yanı sıra tarihi ve kültürel mekanların bakım, onarım, temizlik ve güvenlik işlerinin yürütülmesidir.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, bağlı müdürlük ve birimleri ile birlikte üstlendiği hizmetlerin; layığı ile doğru, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilebilmesi için her kademedeki çalışanı ile birlikte başta İstanbul halkı için olmak üzere hizmet üretmeye ve adına uygun olarak “desteklemeye” devam etmektedir.