Kamu Eğitim Binaları

İstanbul ili sınırları içinde eğitim hizmeti veren okullarımızda gerekli olan bakım ve onarım ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması.