LOJMAN HİZMETLERİ

Kamu Konutları Yönetmeliği ile Lojman Yönetmeliği ve ilgili merci mevzuat kapsamında Belediyemize ait lojman ve kat karşılığı konutların memur personele tahsisi ve işletme hizmetleri yapılmaktadır.