Görevleri

 • Lojistik Destek Merkezi’nin yönetimini ve olağanüstü durumlarda kriz koordinasyonunu sağlamak.
 • Acil durum hizmet araçları olan Mobil Büfeler ile ilgili her türlü çalışmanın planlama ve yürütülmesini sağlamak.
 • Sosyal Tesisler’in işleyişini organize ve kontrol etmek.
 • Misafirhanelerin işleyişi ve tahsisleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Belediye personelinin öğle yemeği ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.
 • İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı tüm birimlerin yemek ihtiyacını karşılamak.
 • Aşevi hizmeti ile, olağan ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılamak.
 • Başkanlıkça verilen görevleri ifa etmek.
 • Yukarıda sayılan tüm hizmetlerin yerindeliğini denetlemek.

Faaliyetleri

 • Anadolu ve Avrupa yakasında hizmet veren Sosyal Tesisler aracılığı ile tüm halka ucuz ve kaliteli restoran hizmetleri sunulmaktadır. Halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için tesis sayısı artırılacaktır.
 • Doğal afet anında ihtiyaç duyulan noktalara yardım ulaştırabilecek Lojistik Destek Merkezi mevcuttur.
 • Mobil Büfeler aracılığı ile hastanelerin acil servislerinde, büyük organizasyonlarda ve köprü trafiğinin yoğun olduğu noktalarda halkın gıda gereksinimlerine ekonomik ve hijyenik çözümler sunulur.
 • Büyükşehir personelinin yemek ihtiyacını karşılamak üzere Lojistik Destek Merkezi’nce üretilen menüler, yine Lojistik Destek Merkezi araçları ile dağıtım merkezlerine sevk edilir.
 • Büyükşehir personellerinin yemek ihtiyacı, Tabldot Amirliği aracılığı ile karşılanmaktadır.
 • Sunulan hizmetler için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile ilgili ihaleler gerçekleştirilir. Gerekli muhasebe kayıtları tutulur.
 • İBB Sosyal Tesisleri ve Spor Tesisleri’nin hesapları ile ilgili muhasebe işlemleri gerçekleştirilir.
 • İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 24 saat esasıyla çalışan personelin 3 öğün yemek ihtiyacı malzeme şeklinde yada tüketime hazır olarak karşılanmaktadır.